Artiklite arhiiv

Eelmoodul - ülesanne 1

12/08/2016 14:18
    Ülesanne täidetud. Lõin oma digitaalse arengumapi webnode.com keskkonnas. Siinjuures arengumapi aadress - https://kodulehtml.webnode.com/arengumapp-ml/    

Eelmoodul: ülesannetega tutvumine, lugemine, video vaatamine

12/08/2016 13:20
  Eelmooduli veebileht on siin - https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/ Õpijuhend mooduli läbimiseks   Loe läbi peatükid “Õpetaja töö ja pädevused ” ja “ISTE haridustehnoloogilised pädevused” ning soorita neis kirjeldatud kaks mõtlemisülesannet. -...

Tuleviku õpetaja koolitusprogrammi veebilehega tutvumine

12/08/2016 13:10
Tegelikult olen juba algusest peale sellega kursis, kuid mitmel erineval põhjusel koolitustes mitte osalemine on minu jaoks põhjendatav. Alustan ja püüan olla usin õppur.  Loodan, et selle koolituse läbimine annab mulle oskusi tuleviku koolis tuleviku õpetajana hakkama saaada.

Google kalendris uus videojuhend

02/11/2014 10:08
    Uurimiseks ja kasutamiseks https://www.youtube.com/watch?v=Wn9aqqsNJMg

informaatika töö

11/05/2014 17:02
      https://testmoz.com/307703/

Digipöörde koolituste avamiselt

02/05/2014 11:59
Digipööre - niisugust nime kannab Tallinna Ülikooli poolt algatatud õppestrateegiat. 29. aprillil toimus koolituste avaüritus, kuulutati välja pilootkoolide konkurss. Dokumendid esitada 20.maiks. Koolituste avamisüritusel osalenuna tundus ikka väga põnev olema, kuid suur osa, st finantsiline pool...

Õppeainete lõimimine IKT kasutamisega ehk õpetajalt õpetajale

16/02/2014 19:05
 Õpetamisel seostatakse teemasid erinevates õppeainetes õpituga 1. ainesisene lõimimine:  vertikaalne lõimimine: Vertikaalne lõiming on seoste loomine ajalises järgnevuses, eelnevalt õpitu arvestamine ja sellele toetumine. horisontaalne lõiming:  ühendab eri liiki...

Tehtud töö - koduleht

25/10/2013 23:11
Saaremaa Kodukant MTÜ - https://saarekodukant.edu.ee/koduleht/

Veebikirjastused

13/04/2013 13:47
FlipSnack link avab kogumiku tervikult. https://snack.to/f71m2uk1Tasuta embeedkoodi kasutades üle kolme riiuli ei näita. FlipSnackis - veebis koostatud prinditavad töölehed

Valminud töö - koduleht Kalamaja Hostelile

10/04/2013 00:27
Sain valmis - Hostel Kalamajale. 
Lehed: 1 - 10 of 81
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


View My Stats