Eelmoodul - ülesanne 1

12/08/2016 14:18

 

 

Ülesanne täidetud. Lõin oma digitaalse arengumapi webnode.com keskkonnas. Siinjuures arengumapi aadress - https://kodulehtml.webnode.com/arengumapp-ml/

 

 View My Stats