Artiklite arhiiv

Hea õppematerjal, tänan tegijaid!

31/03/2013 22:24
Avaldasin maakonna veebilehel uudise uue IT-alase õppematerjali ilmumise kohta. Kuigi oleme IT turvalisuse teemast rääkinud, ei ole kunagi liiast. Eriti tehes seda kolleegide kokku pandud head õppematerjali kasutades. Ei järgi ühks-üheselt antud konspekte, kuid mõtteid pakutakse materjalis...

Lasteaedadele

22/03/2013 21:20
  KOOLITUSED LASTEAEDADELE Lasteaedade juhtidel on võimalik osaleda koolitusel IKT ja juhtimine lasteaias. Lasteaedade õpetajatel on võimalik koolitustel osaleda kolme erineva õppekava alusel: 1. Infotehnoloogia ja loovus lasteaias -...

HEV ja IKT

22/03/2013 21:19
  HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPE JA IKT Kursuse eesmärk Kursuse eesmärgiks on tutvustada hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi HEV laste õppetöö toetamisel.  Vastavalt...

Hindamismudel

22/03/2013 21:13
  HINDAMISMUDEL KUI KUJUNDAVA HINDAMISE VAHEND Kursuse eesmärk Kursuse eesmärgiks on tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid ja erinevaid võimalusi, õppida looma e-portfooliot/õpimappi, õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid. Vastavalt 2011. a kehtima...

Digi-Tiigri koolitustest

22/03/2013 20:00
Tiigrihüpe on volitanud kasutama nende seni kasutusel onlud koolitusmaterjale. Ja seda tasuta. Tore ju, neid saab kasutada sisekoolitustelgi kasulikult ära.  

Kodulehe koolituspäev Kuressaares

22/03/2013 19:17
  Kodulehe koolituspäev Ühises projektis osalejad õpivad projektipäeviku tegemist. Teeme seda Webnode keskkonnas. Esitlus

Koolitus õpetajale: Prinditavate õppematerjalide koostamine veebis. Valik interaktiivsete õppematerjalide loomise keskkondadest

20/03/2013 12:29
  discoveryeducation.com - ristsõnad, risti-rästi sõnad jms toolsforeducators.com - RISTI-RÄSTI SÕNAD jms kidzone.ws - krüptogrammid jm                              festisite.com - kujundtekstid...

101 Web 2,0 vahendit

25/11/2012 12:40
101 Web 2.0 Tools for Teachers That You Should Know About from GoEdOnline

Lõpp ja algus - nii kiiresti see käibki

28/10/2012 09:02
1.veerand oli ikka väga kiire ja tundus lühike. Kiirelt möödub aeg vaid siis, kui tegemisi on palju. Oli tõesti väga palju ja huvitavat, osalesime klassiga/klassidega  mitmel konkursil ja koolis veel käis kõrvitsaprojekt. See viimane tegi ainetunnid ka huvitavamaks. Lõpp ja algus - lõppes...

Kursusel "Uurimistöö arvutil"

23/09/2012 14:53
  Uue õppekavaga on 3.kooliastmes kohustulik teha uurimistöö või loovtöö. Hetkel toimub meie koolis Tiigrhüppe koolitus teemal"Uurimistöö arvutil". Minu kursuseportfooli on virtuaalne ja asub aadressil https://sites.google.com/site/koolituselml/home
Lehed: 11 - 20 of 81
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>


View My Stats