Arengumapp ML

Eelmoodul - ülesanne 1

12/08/2016 14:18
    Ülesanne täidetud. Lõin oma digitaalse arengumapi webnode.com keskkonnas. Siinjuures arengumapi aadress - https://kodulehtml.webnode.com/arengumapp-ml/    

Eelmoodul: ülesannetega tutvumine, lugemine, video vaatamine

12/08/2016 13:20
  Eelmooduli veebileht on siin - https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/ Õpijuhend mooduli läbimiseks   Loe läbi peatükid “Õpetaja töö ja pädevused ” ja “ISTE haridustehnoloogilised pädevused” ning soorita neis kirjeldatud kaks mõtlemisülesannet. -...

Tuleviku õpetaja koolitusprogrammi veebilehega tutvumine

12/08/2016 13:10
Tegelikult olen juba algusest peale sellega kursis, kuid mitmel erineval põhjusel koolitustes mitte osalemine on minu jaoks põhjendatav. Alustan ja püüan olla usin õppur.  Loodan, et selle koolituse läbimine annab mulle oskusi tuleviku koolis tuleviku õpetajana hakkama saaada.

sinu profiilipilt

Antud arengumapp sai loodud Tuleviku õpetaja koolitusprogrammis osalemise eesmärgil. Tegin seda oma kodulehe lisana. Kodulehel on ka koht cv, e-portfoolio jm materjali jaoks. 

Elan Saaremaal. Klassiõpetajana olen töötanud üle 45 aasta, arvutiõpetusega alustasin pea kohe, kui Tiigrihüppe kaudu saabusid koolidesse arvuteid. Tollel ajal sai õpilastele arvutiõpetust alustatud hiire käsitsemisega ehk koordinatsiooniga. Olid ajad :), vahva meenutada. Aga nüüd hoian tehnoloogia arengus kätt pulsil ja püüan ikka pilguga ette poole ajaga kaasas käia. Pean seda õpetaja jaoks oluliseks. Vanus ega ajastu, millest olen tulnud, ei tohi siin luua piire. Haridustehnoloogina on väga oluline avastada uusi rakendusi ja võimalusi, et osata kolleegidele  õppetöö rikastamisel soovitusi ja julgustust jagada. Ikka julgelt ise õppides. Elukestev õpe - edu mulle! 
 
 
 


View My Stats