Eelmoodul: ülesannetega tutvumine, lugemine, video vaatamine

12/08/2016 13:20

 

Eelmooduli veebileht on siin - https://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/

Õpijuhend mooduli läbimiseks

 
  1. Loe läbi peatükid “Õpetaja töö ja pädevused ” ja “ISTE haridustehnoloogilised pädevused” ning soorita neis kirjeldatud kaks mõtlemisülesannet. - sooritatud
  2. Tutvu “Tuleviku Õpetaja” koolitusprogrammiga. - tutvutud
  3. Loe läbi  peatükid “Digitaalne arengumapp“, “E-portfoolio“, “Personaalne õpikeskkond” ning soorita esimeses peatükis kirjeldatud kaks iseseisvat tööd. - Tekstiga tutvutud, 
  4. Kontrolli üle, kas sul on arengumapis olemas kõik vajalik. Kontroll-lehe leiadsiit (kontroll-lehe salvestamiseks vali kõige-pealt käsk Fail- Laadi alla kui…- faili formaat ja seejärel salvesta fail oma arvutisse).
  5. Kui oled eelmooduli läbinud, siis lisa siia tabelisse oma andmed (siin näete koolitusel valminud digitaalseid arengumappe).
  6. Kõige lõpuks soorita enesekontollitest eelmooduli läbimise kohta.

Minu täidetud kontroll-leht eelmooduli ülesannete täitmise kohta. - LEHT SIIN 

 View My Stats