Uus õppekava ja õpetajate arvutioskused

20/06/2011 11:14

Uue õppekava raames tuleb esile see õppeprotsessi tasand , kus nõutakse aktiivset infotehnoloogia kasutamit õppeainetes. Ei saa me sellest üle ega ümber. Õpilased on meist, õpetajaist põlvkond, isegi paar, nooremad ja nüüd peab õpetaja rohkem õppima, tulemaks toime uue tehnoloogiaga õppemetoodikas. Ka Tiigrihüppe õpetajakoolitusmeetodid on muutunud kaasaegsemaks, aina areneb. Õpetajate koolitusi planeeritakse juba e-kursustena, e-õppimisüritustena Koolielu.ee-s jms. Väga hea võimalus kodust lahkumata õppida ja saavutada uus teadmustasand.

Aga minu arvates kaasneb sellega see oht, et need õpetajad, kes seni on jäänud DigiTiigri klassiõppest, kas maha või ei ole veel saavutanud vajalikku julgust, siis nüüd e-õppes, nad kindlasti ei julge kaasa lüüa. Kui õpetajate klassiõppesse olid kaasatud koolides pea kõik õpetajad (oli see siis koolis kohustuslikuks tehtud või mitte), siis e-koolituste variant annab võimaluse õpetajail taganeda ja kaasatus ei ole nii suur. Õige, kvantiteedile rõhumine ei ole tark tegu, rõhuda pigem kvaliteedile. Ka see on tõsi, kohustuslikus korras õppima asunud õpetaja ei pruugi nagunii infotehnoloogiaga sõbraks saada, kuid oma aines on see õpetajana väga hea ja kasulik koolile. Mis siis edasi, sest infoühiskonna areng surub ka hariduses peale (interaktiivsed tahvlid, e-õpimapid, sotsiaalsed keskkonnad, ühiskirjutamine jms). Ma leian, et kui õpetaja üldpädevusnõuetes on IKT kasutamisoskus ja metoodikas rakendamisnõue sees, siis pole pääasu. Leian  sedagi, et ka õpetajakoolituses peaksime leidma veel võimalusi individuaalseks lähenemiseks, järelkoolituseks, tehes seda siiski klassiõppena, või isegi individuaalõppena. Ka õpetaja sellel hetkel on õpilane ehk õppija ja positiivse eduelamuse saamine on temalegi väga oluline. 

Kuidas organiseerida järelkoolitust? Kes organiseerib? Kes koolitab? Millal koolitab? Kus koolitab? Kes rahastab? Koolipäevad on väga tihedad ja pikad, et veel sinna mahutada kasvõi haridustehnoloogi poolt läbiviidavaid õpetajate arvutiõpet. Kui niigi on IKT kasutamine õpetajale raske ja probleemne, siis koolipäeva lõppu see kindlasti ei sobi. Olen kindel, et siin on koolid väga erinevate võimalustega. Kutsun siin õpetajaid arutelule, saates sõnum margit.lindau(ätt)gmail.com. Iga positiivne mõte täiustab teinetist. Toimiks kogemuste vahetamine õpetajalt - õpetajale. Ja veel elektrooniliselt :)View My Stats