Seminar GAG Koolituskeskuses

25/03/2011 10:16

Seminarikutse sain ma haridstehnoloogide listi kaudu, mille postitanud Ingrid. 24.märts oli mu jaoks otsustav päev sellepärast, et ma polnud varem saanud osaleda üheski haridustehnoloogide võrgustiku üritusel. See päev, mis oli ulatuslikum koolituspäev, läks mulle igati korda. Kuidas toimetab haridustehnoloog koolis? Kuidas suudab ta aineõpetajaid arvutisse meelitada ja esmaseid ja kõige prmitiivsemaid tõdesid teada anda? Milliste meetoditega saab algajast aineõpetajast julge arvutikasutaja, kes julgeb õpilastega arvutiklassis tunde teha, isegi projekte teha, isegi konkurssidel osaleda...? Need olid need küsimused, mis on mind huvitanud. Selge see, et vahe on suur, kas on gümnaasium või põhikool, kas on linnakool või maakool, kuid õppekava on meil ühine. Näen et õppekavale lähenemist IKT valdkonda silmas pidades tuleks aga koolis ühtlustada. Aga see pole probleem, asi suhtumises. Ingridi läbiviidud koolituspäev GAG-is oli üles ehitatud tegevõpetajate kogemuste jagamisele. See oli parim. Ja kui säravad need esinejad olid! Ja õpilased ise olid esitlemas oma töid, oskusi. Saan aru, et just selles koolis oli õpetajate IKTalases arengus toeks kindlasti ka projekt "Sülearvutid õpilastele". Selle projekti käigus lindistati tunnitööd, õpetaja oli justkui kohustatud endale asja selgeks tegema, ehk siis siit sai vast alguse motivatsioon. Ja Ingridi tublidus ja visadus.

Mis oli minu jaoks tähtsaim sõnum, mis järelduse tegin ma enesele?

  1. Õpetaja peab oskama e-kirjale manuste lisamist, oskama salvestada võrku, peab valdama algtasandil MS Offisit, ... st jätkan õpetajate ühiste arvutitundega, tehes neid sedavõrd, et hakataks mõistma kõige esmaseid liigutusi ja tegevusi arvutis.
  2. Kolleegidega peab olema järejepidev ja lähtuma individuaalsetest soovidest.
  3. Juhtida tähelepanu õppekavale, mis seab meile omad nõudmised.
  4. Arvutialgõpet teevad klassiõpetajad ise oma klassis. Juba 1.klassist saavad õpilased aimu Wordist, Excelist, PowerPointist ja seda kuni 4.klassini. Vanemate klasside õpilased oskavad siis juba ise ülesannetega toime tulla.
  5. Haridustehnoloogil endal arvutitunde ei ole, aga käib aineõpetajatel ainetundises arvutiklassis abiks.

Aitäh Ingridle!View My Stats