Oska otsida!

13/01/2010 20:51

Oska otsida! - niisugust nimetust kannab veebruaris toimuv õpilaste iseseisev/või paaristöö õpioskuse võistlus. Lahendamiseks antakse klassile vastavaid õppeainealaseid ülesandeid. Vastuseid ei pea peast ise teadma, vaid peab oskama neid leida infoallikatest. Näiteks: teatmeteostest, õpikutest, Internetist. Seniks aga head harjutamist!View My Stats