Läbisin arvutikursuse BCS Koolituskeskuses

20/06/2012 23:07

18.06-19.06 toimus Tallinnas BCS Koolituskeskuses arvutikursus klassiõpetajatele. Teema oli ahvatlev "Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel". Kohe alguses tekitas meelehärmi kursuse päevade algusajad. Saarlasele  kell 14 on liiga suur ajakadu. Aga leidsime BCS Koolitusega kokkuleppe. 

Mina olen tänaseks kursuse läbinud. Tavatsetakse ikka küsida - mis kursus sulle andis? Andis kolleegide kogemusi. Koolitajateks olid kogenud Ingrid Maadvere ja tema kolleeg klassiõpetaja Kristi Rahn. Kui mitmed keskkonnad olid mulle tuttavad, siis just seda, millal ja miks ühte või teist kasutada - see oli kindlasti hea. Kursus  õpetajalt õpetajale on tulus, väärtuslik ja häid ideid süstiv. Seda isegi kooliaasta lõpus. 

Kursusel läbitud teemad:

 • Wiki loomine wikispaces.com keskkonnas - kogu meie kursusetöö sai sinna jäädvustatud. Igale õppijale tekkis oma leht ehk e-portfoolio. Vahva on, olen seda varem ka kasutanud, oma materjalide loomiseks. Õpilastega olen aga piirdunud blogspot.com ajaveebiga, millest ka kujundatud e-portfooliod. Olen need ka netvibes.com-i kokku koondanud. On ka väga mugav koolitöös kasutada.
 • ühiskirjutamine - see pakkus küll ideid. Kui olin ka varem GoogleDocs´is ühiskirjutamist teinud, siis tekitas see mulle väikese segaduse. Ja nüüd ise rühmas läbi tehes tekkis idee, et iga rühma liige kirjutab töölehele ka oma nime. Ühiselt kirjutatav töö tekib ju värviline, kuid värvilised nimed töölehe alguses loob selguse majja. Kohe on märgata, kes on ühistöös rohkem panustanud - kelle värvi on rohkem, kelle värvi on töös vähem. Aga sellel kursusel me ei teinud ühiskirjutamist mitte docs´is, vaid kasutasime kontovabasid ühiskirjutusvahendeid: Primarypad https://koolielu.ee/tools/read/176015 ja Titanpad https://koolielu.ee/tools/read/176014
 • Sõnapilved - Wordlet olen varem kasutanud, kuid nüüd sain ideid juurde, et rohkme kasutada. Kursusel tegin sõnapilve Worditout https://koolielu.ee/tools/read/176016 keskkonnas. Ülesandeid sõnapilvega olen lisanud kursuse wikispace oma lehele. 
 • Video loomine, heli salvestamine Windows Live Movie Makriga - see on mulle tuttav teema ja koolis olen oma õpilastega projektitöös palju kasutanud, näieid 20122/12 õa õpilastöödest siin
 • Loodusvaatlused internetis - hea mõte veebikaameraid jälgimiseks kasutada. 
 • Veebitahvel - see on küll see teema, mis andis mulle mõtteid veebitahvli kasutamiseks. Olen küll neis keskkondades käinud, need on mulle tuttavad, kuid ma ei ole osanud veebitahvlile rakendust leid. Aga sellel kursusel hakkas mõte liikuma, kuidas ja mis otstarbeks veebitahvlit kasutada. Töövahendiks kasutasime wallwisher.com´i. Minul on harjutus tehtud TTS tabeli põhimõttel, kuid õpilased saavad kanda looduskaamera vaatluse tähelepanekud kõik sinna kirja: oma nime, ka kuupäeva ja kirjeldab, mida näeb. Ma pean paremaks, kui algklasii õpilasel oleks ka abistavad küsimused ees. Minu näide wallwicherist on siin: 
 • Matemaatilised jutukesed - ka veebitahvlil, aga teises. Õpilased saavad ise luua tekstülesandeid, ngu meil ül-d õpilastele ka tr-s on, koos siis klassis neid lahendada. See variant just eriti huvi ei pakkunud, pean vist mõtlem<. 
 • ühisjoonistamine - see oli lõbus töö :) Selleks kasutasime Twiddla töövahendeid - https://www.twiddla.com/home.aspx. Üks asi on joonisamine, aga teine hoopis sinna fotoga põhi luua ja siis seda täiendada. Fotot joonistuse peale ei tasu panna, sest sinna ta jääb ja katab eelneva töö ära. Väga huvitav oli. Aga rühmadesse panemine käis Ingridil vahvasti - ikka veebis. 
 • Picniku keskkonna asemel on tulnud uus fototöötlus keskkond Picmonkey 
 • kursuse lõpetasime mõtete kokku koondamise tahvli tutumisega: Ingrid palus kirjutada kõigil samaaegselt smale veebitahvlile need keskkonnad, mida on ta piltide jagamiseks kasutanud. Tegime seda https://answergarden.ch/view/31914. Sama sobib ka ajurünnaku läbiviimiseks. Hiirega mõiste peale minnes tekib ka number, mis näitab, mitu inimest on sama sõna sisestanud. Sobib ka klassivanema hääletamisel, kus on igal hääletajal vaid üks hääl ja smas on kohe näha mitu häält ükski kandidaat sai. Vahva keskkond, siin saab ise ka veel fantaseerida, kuidas kasutada. 
 • Minu BCS kursuse wikispace e-portfoolio on siin: https://bcsklassiopetajad.wikispaces.com/Margit+L
 • wispaces`e koostamise juhend Ingridilt - https://wikispaceset.wikispaces.com/home

 

 

 

 

 

 

 

 View My Stats