Klassis puutetahvel - juhtkonnale tänud

10/01/2010 23:18

Vaheajal on paigaldatud meie klassi puutetahvel, mis on oluliselt sarnane arvutiklassi tahvliga/ekraaniga. Kindlasti räägime klassis, kuidas hoida seda kallist varandust oma ruumis nii, et sellega midagi halba ei juhtu.  Innovaaatiline tunnitöö organiseerimine annab õpilastele mitmesuguseid erinevaid interaktiivsete harjutuste, audio-visuaalsete ülesannete, testide ja muu sarnase huvitava täitmiseks väga häid võimalusi. Direktor koostöös õpetajatega tegi rahataotluse projekti SA Tiigrihüppele, kes  pidas meie kooli selle vääriliseks. Oleme üheskoos tänulikud juhtkonnale ja anname ka teistele klassidele selle kasutamiseks võimalusi. View My Stats