Hea õppematerjal, tänan tegijaid!

31/03/2013 22:24

Avaldasin maakonna veebilehel uudise uue IT-alase õppematerjali ilmumise kohta. Kuigi oleme IT turvalisuse teemast rääkinud, ei ole kunagi liiast. Eriti tehes seda kolleegide kokku pandud head õppematerjali kasutades. Ei järgi ühks-üheselt antud konspekte, kuid mõtteid pakutakse materjalis häid. 

Õpilaste kriitilise mõtlemise arendamise eesmärgil tundi üles ehitades, ja ise tunnis mitte osaledes, hoopis koolitusel olles, loodan ma küll julgesti, et põhikooliklassides tunnid lähevad täie ette. Interaktiivne rühmatöö õpilastele võõras ei ole. Tund on minu poolt ette valmistatud, näiks, mis on esmaspäeva õhtuks tulemused. Saan interaktiivselt õpilaste tegemisi jälgida. 

Tänusõnad Mari Tõnissonile, Meerile, Birgyle!

 

 

 

 View My Stats