Eesti keele tasemetöö

17/05/2012 23:44

Et kolmanda klassi eesti keele tasmetöö kohta oma arvamust avaldada, peaksin ma enem 10 korda hingama, ja siis ikka ei saa oma arvamust arvamata jätta. Kuigi töö oli sooritatud suht normaalselt, ilma puudulike hinneteta, tundsin ma, et töö oli raske ja keeruline. Ma võtsin ette õppekava ja sirvisin seda süviti. Samas oli võimalus kõrvutada 3.kl tööd 6.klassi omaga. 1. ülesanne oli kordi raskem kui 6.klassisl - kuulamise ülesande täitmiseks pidi kolmandik jõudma informatiivset, lapse jaoks teabeteksti, kuulata ja samaaegselt täislausetega küsimustele vastata. Samas kuues klass täitis vaid valikvastustega ülesande. Oli ka ülesanne, kus pea kõik laused olid asesõnaliste alustega. 

Minu hinnang tasemetööle: 

  • töö ei olnud 3.klassi teadmiste ja oskuste kontrollimiseks
  • kuulamise ülesanne ei olnud eakohaselt sõnastatud, kuigi teema oli õpetlik ja vajalik
  • asjatult palju oli suunatud õpilase tähelepanu segi aetud tekstidele, selles mõttes oli töö mahukas ja aeganõudev
  • õpetajale hindamise juhend oli üldsõnaline ja trükisesse laialivalguvalt paigutatud. raske oli järge pidada. Hindamise võti tuli endal välja arvutada.
  • 3.klass on alles algklass ja töö peaks olema üles ehitatud lapsepäraselt.


View My Stats