E-õpe - tõsine mäng.

22/07/2010 11:56

Tänavu kevadel toimunud konverents kandis sellist peakirja. Antud konverentsi kohta vahvaid noppeid Internetist:

  • Linnar Viik, Talendi ja haridussüsteemi 6 tahku. Kas meie ootused eripalgeliste talentide arendamisel sõltuvad haridussüsteemist?

Talendi 6 tahku: tehniline, innovaatiline, ettevõtlik, sotsiaalne, eetiline, emotsionaalne.
Haridussüsteemi 6 tahku: kaasavus, ligipääs, tõhusus, atraktiivsus, paljuealisus, asjakohasus.
Kool 2.0 – massikohandatavad süsteemid, vähem loengu vormis tunde, õppimine on ühis- mitte individuaalne tegevus, elukestev õpe algab koolis, motiiveeri õpetajaid end muutma, õppeprotsessi arendamisel tuleb lähtuda õpilaste väärtusruumist.

Haridussüsteemi võtmes käivad pidevad arutelud - kvaliteedist, õppeprotsessist, metoodikatest. Seda, milliseid lahendusi pakub e-õpe, tule kuula Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskuse konverentsilView My Stats