Loodusained

 1. Interaktiivne termomeeter  - https://www.mathsisfun.com/measure/thermometer.html
 2. 4.klassi hindelised tööd (Merlin Kirbits)
 3. Loodusmatk Sõrves - loopealsed taimed, kivistised jms (pbwiki ML)
 4. 4.klassi e-materjale (M Kirbits)
 5. Õppematerjale (M Lindault ja Internetist)
 6. Interaktiivne test "Tunne Eestimaad 2009." ML
 7. Interaktiivne mäng "Eesti Vabariik". Paaridemäng.ML
 8. Elu areng Maal 4.kl (M Lindau HotPot)- tekstipõhine vastavusharjutus
 9. Ristsõna. Eritus-,sugu- seedeelundid 4.kl M Lindau HotPot
 10. Tunne aedvilju - interakt mäng
 11.  Koduloomad ja kodulinnud - interakt mäng A Murd
 12. Naaberriigid, lipud - interakt mäng A Murd
 13. Naaberriigid, ilmakaared, raha - interakt mäng AM
 14. Tunne puid - interakt mäng AM
 15. Elundid. Elundkonnad. 4kl. esitlus M Kivistik
 16. Inimese_kehaosad.notebook Smart tahvlil)
 17. Inimese_valisehitus_pea.notebook (Smart Tahvlil)
 18. Rakud_koed_elundkonnad(1).notebook (Smart tahvlil)
 19. Taime_osad.notebook (Smart tahvel)
 20. Testid 2.kl (HotPot Internet)
 21. Testid 3. ja 4.kl (veebipõhised Internet)
 22.  
 23. Inimene 4. klassile (õppematerjali kogumik ExeLearningus M Lindau 2009)
 24. õp Mare Kivistiku loodusõpetuse ajaveeb
 25. Loodusfotosid Anu Kurmilt
 26. Veebilehekülg Earth Guide, kust leiab vastused paljudele küsimustele.
  Kus asub Maa Linnutee galaktikas? Mille poolest erineb Maa teistest planeetidest? Kus lõpeb taevas? Kuidas mõjutab päikesevalgus Maad? Millistest ainetest Maa koosneb? jne
 27. Õpikeskkonna "Tere, kevad" kasutamisest V klassi loodusõpetuse tundides. https://terekevad.wikispaces.com/
 28. veebivahendi eestikeelne kirjeldus, mida saab kasutada bioloogia õpetamisel https://lemill.net/community/chryssy/portfolio/lemill_portfolio_view?type=Tool
 29. Tedus meie ümber, õpilastööd https://www.koolielu.ee/pages.php/03101601
 30. Küsimustepank gümnaasiumibioloogias https://www.tamme.tartu.ee/biokysimused/
 31. StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. https://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html
 32. Looduse leheküljed internetis https://www.loodus.ee/
 33. Kõrv loodusesse https://www.loodusheli.ee/
 34. Eesti selgroogsete kodulehekülg https://bio.edu.ee/loomad
 35. Eesti taimed https://bio.edu.ee/taimed
 36. Noor loodusuurija https://bio.edu.ee/noor/
 37. Tiigriretk Eestimaal (+CD) https://bio.edu.ee/matk/
 38. Tere Kevad https://tere.kevad.edu.ee/
 39. Loodusainete mudelid https://mudelid.5dvision.ee/
 40. Mudelid gümnaasiumibioloogias https://bio.edu.ee/mudelid/
 41. Ampser - tervislik toitumine https://www.ampser.ee
 42. Noored ja narkomaania CD (saadetud koolidesse 2001. aastal)

Bioloogia arvutiklassis

 1. https://lemill.net/community/chryssy/collections/bioloogia-arvutiklassis-1
 2. Taimede uurimine. VII – XII kl. https://lemill.net/community/mongol/collections/taimede-uurimine
 3. Looduskaitse X – XII kl. https://lemill.net/community/mongol/collections/looduskaitse
 4. Seened VI – VIII kl. https://lemill.net/community/mongol/collections/seened
 5. - Ilmastik II VI kl https://lemill.net/community/AstridK/collections/ilmastik-ii-6-kl
 6. Kordamistestid bioloogiast gümnaasiumile. https://www.koolielu.edu.ee/bio/testidRAKK.html
 7. Läänemeri ja Eesti ilmastik – testid VI kl. https://www.koolielu.edu.ee/signeloodus/Geograafia/Meri_kliima/
 8. Inimkonna areng. Interaktiivne õppematerjal.
 9. Erinevaid filme inimkonna arengust, kultuurist jne. https://www.bradshawfoundation.com
 10. https://biodidac.bio.uottawa.ca/ - siin olevaid pilte saab kasutada bioloogiatunnis
 11. Toitumine, kuidas liigub toit jne animatsioonid; väga hea interaktiivne näitvahend - https://nutrition.jbpub.com/animations/animations.cfm
 12. Animatsioonid, lohistamisülesanded pildile jms bioloogiale, ka keemiale, füüsikale, ka maateadust - https://www.kscience.co.uk/animations/anim_1.htm
   

Geograafia

6.  Eesti kaart - väinad ja saared. https://elvag.edu.ee/~kerstip/kaart

 

 1. - Põhja-Eesti klint - Eesti looduse sümbol, raamat Internetis https://www.looduskalender.ee/klint
 2. Populaarselt geoloogiast. Huvitav ja põhjalik eestikeelne lehekülg. https://gaia.gi.ee/geomoodulid/
 3. Juhend ja näidis kodukoha atlase koostamiseks. https://atlasekoostamine.wikispaces.com/Esileht
 4. Mandrid – II – III kooliaste. https:// www.hiie.tartu.ee/mandrid
 5. StudyWorksi töölehed bioloogias, geograafias. https://www.tamme.tartu.ee/studyworks/index.html


View My Stats