Parandusõpe

Parandusõppe eesmärk on toetada, julgustada ja aidata õpilastel ainetundides paremini hakkama saada. Parandusõppe tund on mänguline. Arendatakse

 • taju
 • mälu
 • mõtlemist
 • tähelepanu
 • oskust töösse süveneda
 • oskust ümber lülituda
 • suulist eneseväljendust
 • peenmotoorikat
 • kuulamist
 • vaatamist/vaatlust
 • tööjuhiste kuulamine, neist arusamine
 • tööjuhiste lugemine ja arusaamine
 • funktsionaalne lugemine
 • parandusõppe tunnid aitavad ainetunnis paremini, julgemine hakkama saada

Emotsionaalsel tasandil on parandusõppe tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi

Milliste tegevuste kaudu?

 •  orienteerumine ülesandes
 • toimingu kavandamine
 • toimingu sooritamine
 • enesekontroll
 • hinnangu andmine oma töö tulemustele

 

Põhiline on see, et õpilane saaks selles rühmas positiivse eduelamuse.

 1. Taju ja tähelepanu ülesanded  1.-4.kl  ( H Põder)
 2. Eesti keel: lugemine ja eneseväljendus 1.-4.kl (H.Põder)
 3. Eesti keel: keeleõpetus 1.-4.kl (H Põder)
 4. Matemaatika 1.-4.kl (H Põder)
 5. Erinevad materjalid parandusõppeks (M Tõnisson)
 6. Lõbusad virtuaalsed mängud (keeleõpetus, sõavara ms) (A Kesksaar)
 7. Interaktiivsed tekstül - mängud (Lemme Sulaojalt)
 8. Tekstist andmete leidmine - lohista kaart õigesse lahtrisse
 9. Mänge laste arendamiseks - A Kesksaar
 10.  LeMillist väga hea materjali kogu  harjutusi ka HEV lastele Mari Tõnissonilt)
 11. Hiie koolilt kõnearenduslikke mänge-teste
 12. Hiie koolilt LUGEMISTEKSTE printimiseks, HotPot, arvutis täitmiseks funktsionaalne lugemine
 13. Hiie kooli interaktiivne parandusõpeView My Stats