Eesti keel

 1.  Sookoll ja sisalik lugemiskontrollTEST (Excelis hindeline koostas M Lindau)
 2. Interaktiivne test "Sookoll ja sisalik" (koostas M Lindau)
 3. Õppematerjale (A Murd)
 4. Õppematerjalid (M Lindau ja teised)
 5. Eesti keele lünkharjutused, ristsõnad jms 2.klassile Avita õppevarale, Margit L
 6. Määra sõnaliigid - interaktiivne mäng. M Lindau
 7. 12 kuud. Interaktiivne mäng M Lindau
 8. Tähestiku mäng
 9. Mis kohad need on? - sõnamäng
 10.  Jalatsid - sõnamäng (A Murd)
 11. Jõulumäng - sõnamäng (A M)
 12. h_sona_algul.notebook (Smart tahvlil)
 13. Too_muinasjuttudega.notebook (Smart tahvlil)
 14. Nimekiri_tahestik.notebook (Smart tahvlil)
 15. Testid 2.klassile (hotPot Internet)
 16. Testid 3. ja 4.klassile (veebipõhised, Internet)
 17. Vanasõnade raamat
 18. Mõistatusteraamat

4.kl lugemiskontroll Munas ja maailmas (ML)

Eesti keel

 1. Lugemis- ja kuulamistestid; palju harjutusi. Registreerumisega
 2. Ortograafia. Koolielu.
 3. Virtuaalne õigekeelsus sõnaraamat (ÕS 2006)
 4. - Ideelaadal "Elu koolis koos Tiigriga" eesti keele boksis toimunud tegevused.
 5. - Kirjandusrral 2009, parimad õpilaste poolt loodud veebilehed https://www.koolielu.ee/pages.php/03030902
 6. - Fotoromaanid, parimad õpilaste loodud fotoromaanid kirjandusteostest https://www.koolielu.ee/pages.php/03031601
 7. - ETV saadete arhiiv. https://etv.err.ee/arhiiv.php
 8. - Eesti multifilmide arhiiv ETVs. https://www.tv.ee/static/manager/pildid/console/tv.ee/mconsole.asp?videoid={DF620AB6-8A58-4052-8202-FBF638365673}
 9. - Info erinevate konkursside kohta
 10. - Kristlik kultuur https://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/
 11. - Erinevad lingid ja materjalid eesti keele ja kirjanduse õpetamiseks https://eestikeel.wikispaces.com/
 12. - Huumori semantiline analüüs, eestikeelne teos Internetis https://haldjas.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/raskin.htm
 13. - Rahvahuumor. https://haldjas.folklore.ee/~kriku/HUUMOR/index.htm
 14. - Keeletestid EKI kodulehelt https://www.eki.ee/keeleabi/index.php?leht=11
 15. - Nutikad selgitused, kuidas jätta meelde raskete sõnade kirjapilti. https://nutikad.wikispaces.com/
 16. - Kirjeldatakse erinevaid keskkondi, mida saab kasutada eesti keele ja kirjanduse tundides. https://ikttunnis.pbwiki.com/
 17. - Ajaveebid eesti keele ja kirjanduse tunnis https://www.slideshare.net/ingalaidna/ajaveebid-presentation-705690
 18. - Digiteeritud eesti ajalehed 1821 - 1944 https://dea.nlib.ee/
 19. - Eesti värss, arenev luule ja värsiteadusliku informatsiooni esitamise keskkond. https://www.ut.ee/verse/index.php?m=main
 20. - Antiikkirjanduse käsitlus 10. klassile. https://www.vkg.werro.ee/aivar/91/index.html
 21. - Antiikkirjandus (testid, videod, veebilehed) https://koolielu.sauropol.com/
 22. - EEVA. Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu. https://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?do=tekst_rootsi=1
 23. - Vana kirjakeele korpus https://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm
 24. - Regilaulu poeetika, veebileht. https://haldjas.folklore.ee/UTfolkl/loengud/poeetika/
 25. - BERTA - interaktiivne rahvakalender https://www.folklore.ee/Berta/
 26. - Rahvaluulealased väljaanded Internetis https://www.folklore.ee/pubte/eraamat/?view=est
 27. - Töölehed II kooliastmele. https://ortograafia.wikispaces.com/
 28. - Eesti keele ja kirjanduse teste ning tööülesandeid põhikoolile. https://ellehein.googlepages.com/
 29. - ERNI. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924 - 1925. https://www.kirmus.ee/erni/erni.html
 30. - rühmitus Noor-Eesti, ülevaade nooreestlastest ja väljaannetest https://www2.kirmus.ee/nooreesti/?id=263⊂=256
 31. - Eesti keele õigekiri (reeglid, näited, harjutused) https://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/
 32. - Eesti keele käsiraamat Internetis https://www.eki.ee/books/ekkr/
 33. - Keeleveeb https://keeleveeb.edu.ee
 34. - Võrguentsüklopeedia Estonica https://www.estonica.org/index_est.html
 35. - Õigekeelsussõnaraamat 2006 - https://www.eki.ee/dict/qs2006/
 36. - Tähetaevas https://edugames.hk.tpu.ee/tahetaevas/
 37. - William Shakespeare X kl https://lemill.net/community/people/helja6/collections/william-shakespeare
 38. - 35 testi kõnekäändude ja piltlike väljendite kohta II – III kooliastmele.https://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/
 39. - II - III kooliastmele mõeldud kirjanduse testid. https://ellehein.googlepages.com/home
 40. - Kirjandus II - III kooliastmele. Filmikunstist, antiikteater, õpiprojekt "Piraadid". https://real.edu.ee/~tiia.niggulis/?Sissejuhatus
 41. emakeeleolümpiaad 2010


View My Stats