Kubbu.com ja learningapps.org

Kubbu.com ja learningapps.org
 1. Doomino liitmine ja lahutamine 1.klassile - http://www.kubbu.com/?s=liitmine-lahutamine2 
 2. Sõnavara rikastamine ( kahjuks ei sobi kasutada, kubbu ei loe täpitähti) - http://kubbu.com/?s=sonavararikastamine
 3. Rühmitamine: elus-eluta - http://kubbu.com/?s=elusjaeluta
 4. Arenguvestluseks aja planeerimine doodles - http://doodle.com/im8xnuvdigc59yn4
 5. Miljonimäng Eestimaa - http://learningapps.org/display?v=pteha79g2&preview=1
 6. Täida lüngad -  http://LearningApps.org/display?v=pxzps0v9c
 7. Kirjuta lünka e või ee - http://learningapps.org/display?v=pkj77juv5
 8. Kirjuta sõnale lõpp. Tegusõna -  http://learningapps.org/display?v=pzm6nivvj
 9. Kes on pildil? -  http://LearningApps.org/721912
 10. Leia kaardilt Saaremaa omavalitsused - http://learningapps.org/display?v=pyk30mse3
 11. Lahenda piltristsõna -  http://LearningApps.org/722092
 12. Rühmita häälikud kolme rühma - http://kubbu.com/?s=haalikuryhmad2
 13. Liitmine ja lahutamine 20 piires - http://kubbu.com/?s=liitlah2
 14. Arvukodud - http://kubbu.com/?s=arvukodu2
 15. Mu äppide kogumik - http://learningapps.org/display?v=pxfybg4nj
 16. Lahenda mõistatused  - http://learningapps.org/display?v=psk26284j
 17. Riimuvad sõnad; poomismäng - http://learningapps.org/display?v=p15vif8ca
 18. Rühmitamise pusle; linnad, vallad, külad - http://learningapps.org/display?v=pi74krpja


View My Stats