Koolielu kursusel valminud testid

Koolielu kursusel valminud testid

Parim on leitud - interaktiivsete lünkharjutuste tegemine mulle just learningapps-iga sobib. 

 1. Doomino liitmine ja lahutamine 1.klassile - http://www.kubbu.com/?s=liitmine-lahutamine2 
 2. Sõnavara rikastamine ( kahjuks ei sobi kasutada, kubbu ei loe täpitähti) - http://kubbu.com/?s=sonavararikastamine
 3. Rühmitamine: elus-eluta - http://kubbu.com/?s=elusjaeluta
 4. Arenguvestluseks aja planeerimine doodles - http://doodle.com/im8xnuvdigc59yn4
 5. Miljonimäng Eestimaa - http://learningapps.org/display?v=pteha79g2&preview=1
 6. Täida lüngad - http://learningapps.org/display?v=pxzps0v9c
 7. Kirjuta lünka e või ee - http://learningapps.org/display?v=pkj77juv5
 8. Kirjuta sõnale lõpp. Tegusõna -  http://learningapps.org/display?v=pzm6nivvj
 9. Kes on pildil? - http://LearningApps.org/display?v=po6udpeft
 10. Leia kaardilt Saaremaa omavalitsused - http://learningapps.org/display?v=pyk30mse3
 11. Lahenda piltristsõna - http://learningapps.org/display?v=p7sfkqxej&preview=1
 12. Rühmita häälikud kolme rühma - http://kubbu.com/?s=haalikuryhmad2
 13. Liitmine ja lahutamine 20 piires - http://kubbu.com/?s=liitlah2
 14. Arvukodud - http://kubbu.com/?s=arvukodu2
 15. Mu äppide kogumik - http://learningapps.org/display?v=pxfybg4nj
 16. Lahenda mõistatused  - http://learningapps.org/display?v=psk26284j
 17. Riimuvad sõnad; poomismäng - http://learningapps.org/display?v=p15vif8ca
 18. Rühmitamise pusle; linnad, vallad, külad - http://learningapps.org/display?v=pi74krpja
Learningapps.org - õpetaja loob klassi, õpilastele tekivad kasutajatunnused. Paroole saab õpetaja hiljem vahetada lihtsamaks. Kui õpilane logib oma kontoga sisse ja lahendab klassi äppse, tekib statistika. 


View My Stats